تبلیغات
پرنده شب - عجب صبری خدا دارد


پرنده شب

آسمان بار امانت نتوانست کشید/قرعه ی کار به نام من دیوانه زدند

عجب صبری خدا دارد

 

اگر من جای او بودم؛

که در همسایه ی صدها گرسنه

چند بزمی گرم عیش و نوش می دیدم،

ن