تبلیغات
پرنده شب - بدرقه


پرنده شب

آسمان بار امانت نتوانست کشید/قرعه ی کار به نام من دیوانه زدند

میدونی وقتی خدا داشت بدرقه ات می کرد بهت چی گفت ؟

 

جایی که میری مردمی داره که می شکننت نکنه غصه بخوری من همه جا باهاتم .

 

تو تنها نیستی . ت